WaiBaoGou 最近的时间轴更新
WaiBaoGou

WaiBaoGou

V2EX 第 648853 号会员,加入于 2023-09-16 14:33:08 +08:00
WaiBaoGou 最近回复了
79 天前
回复了 lk960511 创建的主题 求职 做个小调查,现在还在找工作的进。。。
@dltsgl 我也是空了整整 1 年,就 3 个外包面试,现在外包已经去了。
关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   5384 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 12ms · UTC 03:31 · PVG 11:31 · LAX 19:31 · JFK 22:31
Developed with CodeLauncher
♥ Do have faith in what you're doing.