ytbcsyzf

ytbcsyzf

V2EX 第 443362 号会员,加入于 2019-09-26 10:28:23 +08:00
ytbcsyzf 最近回复了
大致是说脸书有黑科技未公布于世。
其实这就好比这次华为的芯片一样,不到桥断裂的那一刻不会轻易建桥过河,因为高楼大厦不管如何华丽地基不稳随时倒塌!
关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   896 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 15ms · UTC 20:49 · PVG 04:49 · LAX 13:49 · JFK 16:49
♥ Do have faith in what you're doing.