V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。

为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:

拼车信息请发到 /go/cosub 节点。

如果没有发送到 /go/cosub,那么会被移动到 /go/pointless。如果持续触发这样的移动,会导致账号被禁用。

haocanren
V2EX  ›  二手交易

出一张北京地区海底捞发票面额 229.90

 •  
 •   haocanren · 193 天前 · 1203 次点击
  这是一个创建于 193 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  v:dGltZV9hZG1pbg==
  第 1 条附言  ·  192 天前
  之前没在其他地方见过发票能交易。
  所以感觉比较好玩 又恰巧周末吃了顿饭有个发票没开就问了下🙃
  19 条回复    2024-01-12 09:26:27 +08:00
  achira
      1
  achira  
     193 天前
  这也能出?这么低和品类也能出?
  vvbbb
      2
  vvbbb  
     193 天前
  大受震撼,这也能出
  dycc2010
      3
  dycc2010  
     193 天前
  震惊。。
  KookSpookk
      4
  KookSpookk  
     193 天前
  2 个点 4 块 6 啊兄弟。。。
  newbee2000
      5
  newbee2000  
     193 天前
  大为震撼
  stfbdhuiliyi
      6
  stfbdhuiliyi  
     193 天前
  现在经济这么糟糕了?
  xuminke
      7
  xuminke  
     193 天前
  大为震惊!
  litongxue
      8
  litongxue  
     193 天前 via iPhone
  大为震惊
  taoxishuo
      9
  taoxishuo  
     192 天前 via iPhone
  虽然我不懂但我大为震惊
  tysb777
      10
  tysb777  
     192 天前
  应该是两个人吃的海底捞
  shixiongdeng
      11
  shixiongdeng  
     192 天前
  @tysb777 一个人吃吧,一个锅底就 100 多了.哈哈哈哈
  lilei2023
      12
  lilei2023  
     192 天前
  大为震惊
  lostsquirrelX
      13
  lostsquirrelX  
     192 天前
  大为震惊
  ecric
      14
  ecric  
     192 天前
  大为震惊
  shellcodecow
      15
  shellcodecow  
     192 天前
  你一个人吃了 300 海底捞吗...
  AllenTsui
      16
  AllenTsui  
     192 天前
  大为震惊
  ChenDJ
      17
  ChenDJ  
     192 天前
  大为震惊
  liumao
      18
  liumao  
     192 天前
  6666
  Chenstl
      19
  Chenstl  
     191 天前
  大为震惊
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   978 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 19:11 · PVG 03:11 · LAX 12:11 · JFK 15:11
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.