V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
OwstinCHEN
V2EX  ›  WordPress

有无在杭州的WordPress达人?

 •  
 •   OwstinCHEN · 2012-09-06 01:18:03 +08:00 · 3281 次点击
  这是一个创建于 3374 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  本人想给公司搞一个个人blog,就是纯粹的分享些生活!但是,身边无认识程序员,看看哪位达人生活有点小清闲,帮忙折腾个!
  估计从空间的订购,主题啊,日常维护的,内容我们自己弄。当然都是有偿的。
  项目虽小,聊得来,合得来,责任心最重要,还是希望成为朋友的。
  这种小事,太利益总感觉怪怪的,以后见面沟通,包吃包喝!
  6 条回复    1970-01-01 08:00:00 +08:00
  OwstinCHEN
      1
  OwstinCHEN  
  OP
     2012-09-06 01:23:45 +08:00
  留个邮箱: [email protected]
  foru17
      2
  foru17  
     2012-09-06 03:29:26 +08:00
  @turing 他网站 guoyu.me
  MacGG
      3
  MacGG  
     2012-09-06 08:50:49 +08:00
  我在
  webmaster
      4
  webmaster  
     2012-09-07 01:08:40 +08:00
  我在··
  OwstinCHEN
      5
  OwstinCHEN  
  OP
     2012-09-07 01:45:47 +08:00
  @MacGG
  @webmaster 各位亲,方便留个邮箱或是啥的么?
  OwstinCHEN
      6
  OwstinCHEN  
  OP
     2012-09-07 01:48:01 +08:00
  @foru17 哈哈,你推荐的哥们很给力哦,速速给他发去邮件!
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1836 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 16:40 · PVG 00:40 · LAX 08:40 · JFK 11:40
  ♥ Do have faith in what you're doing.