V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
BottleYo
V2EX  ›  二手交易

全新动物之森限定版

 •  
 •   BottleYo · 2020-04-11 13:57:22 +08:00 via iPhone · 1192 次点击
  这是一个创建于 908 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  现货,全新动森限定 switch 欧版带游戏 德亚刚到货带小票,全新未拆封,欧版,带游戏兑换码,非内置游戏非游戏卡带。 已经开始禁售,越来越难买,tb 已经 5000 多了

  https://market.m.taobao.com/app/idleFish-F2e/widle-taobao-rax/page-detail?wh_weex=true&wx_navbar_transparent=true&id=615696197739&ut_sk=1.V5oSVEu4S/sDAELSUkLOUorj_12431167_1586584133136.Copy.detail.615696197739.636461673&forceFlush=1

  10 条回复    2020-04-16 16:34:44 +08:00
  BottleYo
      1
  BottleYo  
  OP
     2020-04-11 14:08:01 +08:00 via iPhone
  价格 4669,没法发闲鱼链接,有意请联系,我另做链接
  BottleYo
      3
  BottleYo  
  OP
     2020-04-11 14:20:40 +08:00
  杭州自提 4600
  liukay2008
      4
  liukay2008  
     2020-04-11 16:19:18 +08:00
  是不是可以改成 猛男捡树枝限定版
  qsmd42
      5
  qsmd42  
     2020-04-11 18:28:52 +08:00
  好价 适合宅男表白用
  wusheng0
      6
  wusheng0  
     2020-04-11 18:38:07 +08:00 via Android
  @qsmd42
  闲鱼:舔够送的,玩腻了出掉
  wusheng0
      7
  wusheng0  
     2020-04-11 18:39:04 +08:00 via Android
  @wusheng0

  舔够->舔狗
  yunlongzzj
      8
  yunlongzzj  
     2020-04-11 21:34:24 +08:00
  @wusheng0 别卖了,我原价买回来
  luuuuuu
      9
  luuuuuu  
     2020-04-13 08:56:26 +08:00
  我丢,意思是 switch 卖 4300 多了
  BottleYo
      10
  BottleYo  
  OP
     2020-04-16 16:34:44 +08:00 via iPhone
  @luuuuuu 原版续航版已经 3500 了。。。。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2291 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 41ms · UTC 03:51 · PVG 11:51 · LAX 20:51 · JFK 23:51
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.