V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
工单节点使用指南
• 请用平和的语言准确描述你所遇到的问题
• 厂商的技术支持和你一样也是有喜怒哀乐的普通人类,尊重是相互的
• 如果是关于 V2EX 本身的问题反馈,请使用 反馈 节点
LiYanHong
V2EX  ›  全球工单系统

CF 104.18.18.204 出什么问题了

 •  
 •   LiYanHong · 2020-04-29 13:20:00 +08:00 · 1131 次点击
  这是一个创建于 582 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  https://www.reaxys.com/
  挂掉了
  但是国外正常,测了下国内使用的 104.18.18.204 节点,但这个节点直接是能连接的,所以这个锅是谁的
  http://www.17ce.com/site/http/20200429_d9659ab089d711ea99f98927441aa9a5:1.html

  1 条回复    2020-04-29 13:49:35 +08:00
  sikong31
      1
  sikong31  
     2020-04-29 13:49:35 +08:00
  昨天晚上套 cfp 速度突然很慢了,到现在都这样,不知道怎么回事
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3197 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 19ms · UTC 10:17 · PVG 18:17 · LAX 02:17 · JFK 05:17
  ♥ Do have faith in what you're doing.