V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
xiaofenyi
V2EX  ›  问与答

请问大家,我的腾讯云服务器, 3 年 2100 元这样,算贵吗?就是阿里云便宜点,就是拿来挂网站或者小程序用。

 •  
 •   xiaofenyi · 41 天前 · 317 次点击
  这是一个创建于 41 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  6 条回复    2021-03-02 09:15:21 +08:00
  NetworkManager
      1
  NetworkManager   41 天前
  如果你只是自己用 可以买个轻量 268 元撸 3 年 1 核 /2GB/5M/60G SSD
  Yourshell
      2
  Yourshell   41 天前
  算贵吧,一般个人用途的都是挑打折买的,前段时间腾讯云不就有个 3 年 2c4g 的才不到 400 块。
  bear2000
      3
  bear2000   41 天前
  略贵
  Zatoichi1966
      4
  Zatoichi1966   41 天前
  确实贵
  Licsber
      5
  Licsber   41 天前
  好贵啊 我四年才要 432
  xiaofenyi
      6
  xiaofenyi   40 天前
  请问,如果我从新购买个轻量应用服务器,我能把现在的服务器的镜像转移过去吗?
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   801 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 21:13 · PVG 05:13 · LAX 14:13 · JFK 17:13
  ♥ Do have faith in what you're doing.