V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
v2ka
V2EX  ›  iPhone

[快捷指令] 联通手机号码余额查询

 •  
 •   v2ka · 63 天前 · 1729 次点击
  这是一个创建于 63 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  5 条回复    2021-10-06 16:16:57 +08:00
  Lentin
      1
  Lentin  
     63 天前 via iPhone   ❤️ 1
  https://api.xkx.me/cucc/?phone=
  看起来是个私有 api,注意隐私泄露
  titanium98118
      2
  titanium98118  
     63 天前
  在短信就能查了,为何要用 api
  liaojl
      3
  liaojl  
     63 天前 via iPhone
  @titanium98118 这个可以查别人的余额
  nanhezzb
      4
  nanhezzb  
     62 天前 via iPhone
  失效了吧 全是 0
  v2ka
      5
  v2ka  
  OP
     62 天前
  @nanhezzb API 已经失效了。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1803 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 00:17 · PVG 08:17 · LAX 16:17 · JFK 19:17
  ♥ Do have faith in what you're doing.