V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
luhe
V2EX  ›  Apple

之前谁问怎么擦 MacBook Pro 屏幕来着?

 •  
 •   luhe · 93 天前 via iPhone · 626 次点击
  这是一个创建于 93 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  请: 8B270475-39B6-43AD-9F6C-6B4CF301A391.png

  3 条回复    2021-10-19 13:25:31 +08:00
  zhaidoudou123
      1
  zhaidoudou123  
     93 天前
  一块布都要干到 12 月了
  Yunsheng
      2
  Yunsheng  
     93 天前
  酒精和抽纸,四年实战无损耗
  morisakitaku
      3
  morisakitaku  
     93 天前 via iPhone
  pdd,1688 5 块钱包邮,十张眼镜布。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3119 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 04:19 · PVG 12:19 · LAX 20:19 · JFK 23:19
  ♥ Do have faith in what you're doing.