V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
bage2020
V2EX  ›  程序员

1024 节日快乐

 •  7
   
 •   bage2020 · 225 天前 · 19031 次点击
  这是一个创建于 225 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  马上双 11 了,想买没钱,有钱没快递,有快递没口罩 程序员最近的市场也没疫情冲击了 周围的同事都在准备卷了 1024 互联网节日的氛围也淡了 还是祝大家节日快乐吧!

  420 条回复    2022-11-07 17:54:22 +08:00
  1  2  3  4  5  
  jianlanghuang666
      1
  jianlanghuang666  
     225 天前 via Android
  快乐快乐
  teenight
      2
  teenight  
     225 天前 via iPhone
  1024
  gps949
      3
  gps949  
     225 天前
  1024
  danbai
      4
  danbai  
     225 天前 via Android
  快乐编码
  dddd1919
      5
  dddd1919  
     225 天前
  1GB
  klo424
      6
  klo424  
     225 天前
  1024
  LxnChan
      7
  LxnChan  
     225 天前   ❤️ 1
  同乐。

  其实怎么说呢,各个节日的氛围都在减淡,以至于过年国庆也就是多放两天假,端午中秋也就是多加两天班。保持一份自我状态的良好,天天都过节。
  yyf1234
      8
  yyf1234  
     225 天前 via iPhone   ❤️ 5
  这不上 1024 奖励自己一下
  TAFMT
      9
  TAFMT  
     225 天前
  节日快乐~
  iamherrylok1
      10
  iamherrylok1  
     225 天前
  节日快乐
  couragei
      11
  couragei  
     225 天前
  节日快乐
  K2FeO4
      12
  K2FeO4  
     225 天前
  节日快乐~
  masker
      13
  masker  
     225 天前 via Android   ❤️ 6
  来个草榴邀请码
  zilongzixue
      14
  zilongzixue  
     225 天前
  节日快乐
  waising
      15
  waising  
     225 天前
  节日快乐
  buglesss
      16
  buglesss  
     225 天前
  节日快乐
  mango88
      17
  mango88  
     225 天前
  节日快乐
  BeforeTooLate
      18
  BeforeTooLate  
     225 天前
  节日快乐
  shihty5
      19
  shihty5  
     225 天前
  1024
  touchfishcc
      20
  touchfishcc  
     225 天前
  节日快乐
  sekiseki
      21
  sekiseki  
     225 天前
  节日快乐
  jiom
      22
  jiom  
     225 天前
  节日快乐
  coldmonkeybit
      23
  coldmonkeybit  
     225 天前
  大佬们节日快乐
  bytesfold
      24
  bytesfold  
     225 天前
  大佬们节日快乐
  brader
      25
  brader  
     225 天前
  同祝
  wcyl
      26
  wcyl  
     225 天前
  节日快乐
  ijyuqi
      27
  ijyuqi  
     225 天前
  节日快乐
  echoZero
      28
  echoZero  
     225 天前
  1024 楼主一生平安
  legendORld
      29
  legendORld  
     225 天前
  节日快乐
  impireWOW
      30
  impireWOW  
     225 天前
  节日快乐
  zhifanlo
      31
  zhifanlo  
     225 天前 via Android
  节日快乐
  alen0206
      32
  alen0206  
     225 天前
  同乐!
  liyunyang
      33
  liyunyang  
     225 天前
  节日快乐,也就在这里说了,公司一点表示都没有,真可悲
  fretory
      34
  fretory  
     225 天前
  节日快乐
  IT1024
      35
  IT1024  
     225 天前 via Android
  各位老板快了
  fishball92
      36
  fishball92  
     225 天前
  节日快乐!
  hanzhao
      37
  hanzhao  
     225 天前
  1024
  stardew
      38
  stardew  
     225 天前
  节日快乐
  MEIerer
      39
  MEIerer  
     225 天前
  心态放好,预防后面更烂
  xqk111
      40
  xqk111  
     225 天前
  1024
  BurneJones
      41
  BurneJones  
     225 天前 via iPhone   ❤️ 10
  1024
  不知道有没有需要 1024 社区码的,也不知道去哪发
  hackshen
      42
  hackshen  
     225 天前
  2**10
  jswxg
      43
  jswxg  
     225 天前
  节日快乐
  hellokou
      44
  hellokou  
     225 天前
  节日快乐
  zzyznl
      45
  zzyznl  
     225 天前
  1024
  shanghai1998
      46
  shanghai1998  
     225 天前   ❤️ 32
  v 友门,节日快乐

  送大家 100 个红包,支付宝口令红包:v2ex1024
  Johnny910821
      47
  Johnny910821  
     225 天前
  节日快乐
  sifeizhai2020
      48
  sifeizhai2020  
     225 天前
  @shanghai1998 谢谢老哥!
  devswork
      49
  devswork  
     225 天前
  节日快乐
  fzdwx
      50
  fzdwx  
     225 天前
  @shanghai1998 收到了,感谢,也祝大家快乐。
  nyakoy
      51
  nyakoy  
     225 天前
  节日快乐 家人们
  careysky
      52
  careysky  
     225 天前
  1024
  hankli
      53
  hankli  
     225 天前
  1024 芜湖~
  wonderfulcxm
      54
  wonderfulcxm  
     225 天前 via iPhone
  我宣布放假一天
  llz0919
      55
  llz0919  
     225 天前
  @shanghai1998 谢谢老哥!节日快乐
  koela
      56
  koela  
     225 天前 via Android
  节日快乐!
  NormanGhost
      57
  NormanGhost  
     225 天前 via iPhone
  @shanghai1998 谢谢🙏
  DoubleKing
      58
  DoubleKing  
     225 天前
  bug 少少工资多多加班拜拜
  yuancong
      59
  yuancong  
     225 天前
  节日快乐
  bthulu
      60
  bthulu  
     225 天前
  @BurneJones 能不能给我发一个, [email protected]
  impossibleshen
      61
  impossibleshen  
     225 天前
  @BurneJones 借一步说话
  jgx1017
      62
  jgx1017  
     225 天前
  节日快乐
  yuyoung
      63
  yuyoung  
     225 天前
  节日快乐
  Hilong
      64
  Hilong  
     225 天前
  节日快乐
  yongchiu
      65
  yongchiu  
     225 天前
  @shanghai1998 谢谢老哥,节日快乐!
  InTen
      66
  InTen  
     225 天前
  @shanghai1998 感谢老板
  ChrisFreeMan
      67
  ChrisFreeMan  
     225 天前
  @shanghai1998 谢谢陌生人,祝你也节日快乐。
  zhuangjia
      68
  zhuangjia  
     225 天前
  节日快乐
  BurneJones
      69
  BurneJones  
     225 天前 via iPhone
  @shanghai1998 谢谢大佬
  anticipated
      70
  anticipated  
     225 天前
  节日快乐
  hoopan
      71
  hoopan  
     225 天前
  节日快乐
  twofox
      72
  twofox  
     225 天前
  节日快乐
  LowBi
      73
  LowBi  
     225 天前
  节日快乐
  wangtian2020
      74
  wangtian2020  
     225 天前
  let happy1024 = 0b10000000000;
  console.log(happy1024)
  koela
      75
  koela  
     225 天前
  @BurneJones #41 我想要一个哈哈
  jay435990054
      76
  jay435990054  
     225 天前
  bug 少少工资多多加班拜拜
  CaptainD
      77
  CaptainD  
     225 天前
  同乐同乐~
  Jyaane
      78
  Jyaane  
     225 天前
  1024
  dr2009
      79
  dr2009  
     225 天前
  节日快乐
  boyuanhao
      80
  boyuanhao  
     225 天前
  节日快乐
  BurneJones
      81
  BurneJones  
     225 天前 via iPhone
  @bthulu 已发,查邮件或垃圾邮件。
  xiaofengchen
      82
  xiaofengchen  
     225 天前
  节日快乐!
  wysl
      83
  wysl  
     225 天前
  节日快乐
  BurneJones
      84
  BurneJones  
     225 天前 via iPhone
  @impossibleshen 真的来一步咩?
  BurneJones
      85
  BurneJones  
     225 天前 via iPhone
  @koela 那大佬给个地址
  759648397
      86
  759648397  
     225 天前
  1024
  longbye0
      87
  longbye0  
     225 天前
  俺也想要个总坛的邀请码
  koela
      88
  koela  
     225 天前
  koela
      89
  koela  
     225 天前
  @BurneJones #85 感谢大佬,我最开始以为开玩笑没留邮箱
  kevinmissu
      90
  kevinmissu  
     225 天前
  节日快乐
  BigBai
      91
  BigBai  
     225 天前 via Android
  @BurneJones 哥,跪求一个码,[email protected]
  fLife
      92
  fLife  
     225 天前
  @BurneJones 哥们 可以给我一个么?邮箱:YXR0cmFjdGl2ZWVtbWFAb3V0bG9vay5jb20K
  zetaiota
      93
  zetaiota  
     225 天前
  节日快乐
  hu8245
      94
  hu8245  
     225 天前
  节日快乐,今日被裁😎
  BurneJones
      95
  BurneJones  
     225 天前 via iPhone
  @koela 已发,查邮件或垃圾邮件。
  OMGZui
      96
  OMGZui  
     225 天前
  1024
  koela
      97
  koela  
     225 天前
  @BurneJones #95 再次感谢
  nullfeng
      98
  nullfeng  
     225 天前
  节日快乐
  ttentau1
      99
  ttentau1  
     225 天前
  快乐快乐
  jwautumn
      100
  jwautumn  
     225 天前
  节日快乐,今晚加班。心态爆炸。V 友们有没有啥福利 安慰我一下。。。
  1  2  3  4  5  
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2930 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 62ms · UTC 13:53 · PVG 21:53 · LAX 06:53 · JFK 09:53
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.