V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX  ›  qingjin  ›  全部主题
主题总数  1
吓得我把 NAS 上服务的端口映射全删了,然后怎么办呢?
 •  2   
  NAS  •  qingjin  •  109 天前  •  最后回复来自 totoro625
  28
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2920 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 13ms · UTC 14:08 · PVG 22:08 · LAX 07:08 · JFK 10:08
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.