V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX  ›  zhujq  ›  全部主题
主题总数  1
问大佬们,赋默认值和校验应该在应该在服务端做还是客户端做?
编程  •  zhujq  •  2020-11-23 20:08:15 PM  •  最后回复来自 zhujq
2
关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2021 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 8ms · UTC 00:42 · PVG 08:42 · LAX 16:42 · JFK 19:42
♥ Do have faith in what you're doing.