V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
cxe2v
V2EX  ›  二手交易

收一个红米 NOTE 3G 移动版,全新二手皆可,长期有效

 •  
 •   cxe2v · 2014-08-19 12:03:59 +08:00 · 445 次点击
  这是一个创建于 3483 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  RT,有要出的请留言
  第 1 条附言  ·  2014-08-19 20:30:13 +08:00
  标准版!
  8 条回复    2014-08-20 17:32:13 +08:00
  kingcos
      1
  kingcos  
     2014-08-19 17:44:55 +08:00   ❤️ 1
  标准版还是增强版不说清楚么
  cxe2v
      2
  cxe2v  
  OP
     2014-08-19 20:30:29 +08:00
  @kingcos 标准版,标准版!嘿
  kingcos
      3
  kingcos  
     2014-08-19 20:57:10 +08:00 via Android
  @cxe2v 额……至少收了一个,820…还是二手的…唉…迫于无奈
  在这里也收个红米1s移动3g双卡版…
  smilecobble
      4
  smilecobble  
     2014-08-19 21:36:47 +08:00
  搭车同收一个。。。
  xx314327475
      5
  xx314327475  
     2014-08-20 15:05:41 +08:00
  增强版路过
  cxe2v
      6
  cxe2v  
  OP
     2014-08-20 16:01:56 +08:00
  @xx314327475 出不出?
  xx314327475
      7
  xx314327475  
     2014-08-20 17:18:58 +08:00
  @cxe2v 看价钱
  cxe2v
      8
  cxe2v  
  OP
     2014-08-20 17:32:13 +08:00
  @xx314327475 你要出多少
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2311 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 30ms · UTC 16:09 · PVG 00:09 · LAX 08:09 · JFK 11:09
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.