V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
rlog
V2EX  ›  游戏

android 下有什么经典的解密或逃脱类的游戏呢?

 •  
 •   rlog · 2011-11-21 13:41:24 +08:00 · 4039 次点击
  这是一个创建于 3669 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  求推荐
  2 条回复    1970-01-01 08:00:00 +08:00
  weakfox
      1
  weakfox  
     2011-11-21 13:47:01 +08:00
  魔塔,算是过关类?
  rlog
      2
  rlog  
  OP
     2011-11-21 15:02:53 +08:00
  呃 ,这是塔防. 想要 恐怖庄园的秘密 这种的: http://www.androidmi.com/xz/yxyl/zhiyi/201106/The-Secret-of-Grisly-Manor-v2.html
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3815 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 03:44 · PVG 11:44 · LAX 19:44 · JFK 22:44
  ♥ Do have faith in what you're doing.