V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 是一个什么样的地方?
• 这里大量的成员热爱编程和图形设计
• 这里有关于虚拟世界话题的讨论
• 也有真实世界的
• 信息量的多少在这里是始终重要的
• 作为立场,我相信这个世界在持续变得更好
lazyyz
V2EX  ›  V2EX

连续手动签到 365 天,留念

 •  
 •   lazyyz · 2016-05-10 09:45:01 +08:00 · 2554 次点击
  这是一个创建于 2081 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  4 条回复    2016-05-10 17:57:06 +08:00
  cst4you
      1
  cst4you  
     2016-05-10 11:23:24 +08:00
  902 天了
  newhua
      2
  newhua  
     2016-05-10 12:23:36 +08:00
  网址亮了
  pH
      3
  pH  
     2016-05-10 14:52:49 +08:00
  @newhua 确实这个很 6
  lazyyz
      4
  lazyyz  
  OP
     2016-05-10 17:57:06 +08:00
  @cst4you 我知道有几个大神签到好多年了,我在默默的坚持
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1432 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 38ms · UTC 18:06 · PVG 02:06 · LAX 10:06 · JFK 13:06
  ♥ Do have faith in what you're doing.