V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
yiyang
V2EX  ›  iPhone

iPhone 和 touch 的地理定位好像都不准?

 •  
 •   yiyang · 2010-10-12 10:17:45 +08:00 · 5935 次点击
  这是一个创建于 4064 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  如何解决?
  8 条回复    1970-01-01 08:00:00 +08:00
  yoyicue
      1
  yoyicue   2010-10-12 10:23:55 +08:00
  偏移是国内地图的偏移 坐标没问题.
  yiyang
      2
  yiyang   2010-10-12 10:26:49 +08:00
  @yoyicue 怎么解决喃?
  AntiGameZ
      3
  AntiGameZ   2010-10-12 10:28:51 +08:00
  没法解决,国内就是这样,强制要求,地图必须有偏移
  yiyang
      4
  yiyang   2010-10-12 10:33:59 +08:00
  @AntiGameZ 哦 shit 太哀求了
  byron
      5
  byron   2010-10-12 12:39:24 +08:00
  @yiyang 越狱后下载偏移补丁包。威锋源。
  marshluca
      6
  marshluca   2010-10-12 12:51:47 +08:00
  @AntiGameZ 国内不同城市的偏移量是可以统计的
  summic
      7
  summic   2010-10-12 13:38:29 +08:00
  狗日的,强制要求
  jerryzhao26
      8
  jerryzhao26   2010-10-14 18:45:03 +08:00
  越狱以后下载地图偏移补丁就可以修正了.呵呵,
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2387 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 08:23 · PVG 16:23 · LAX 00:23 · JFK 03:23
  ♥ Do have faith in what you're doing.