V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
jql09
V2EX  ›  杭州

请问有了解杭州 zoom 的吗

 •  2
   
 •   jql09 · 2017-12-15 22:42:26 +08:00 · 8756 次点击
  这是一个创建于 1493 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  想深入了解一下这家公司,知道了帮忙介绍一下

  8 条回复    2017-12-21 22:24:29 +08:00
  wzqcongcong
      1
  wzqcongcong  
     2017-12-16 10:06:56 +08:00
  你想了解什么~
  jql09
      2
  jql09  
  OP
     2017-12-16 11:38:01 +08:00
  @wzqcongcong 公司待遇福利在杭州怎么样,团队氛围如何,是否人性化管理,加班多不多,未来的发展空间等方面
  Damon4V
      3
  Damon4V  
     2017-12-19 17:36:02 +08:00
  zoom 是外企吧
  xitiecheng
      4
  xitiecheng  
     2017-12-19 22:01:19 +08:00
  合肥的好像不加班,就说要上市了呀
  jql09
      5
  jql09  
  OP
     2017-12-19 22:36:43 +08:00
  @Damon4V 是外企,总部在美国
  jql09
      6
  jql09  
  OP
     2017-12-19 22:37:43 +08:00
  @xitiecheng 是不是持股的就爽了
  Damon4V
      7
  Damon4V  
     2017-12-20 13:57:54 +08:00
  @jql09 给个你的 qq 号吧
  jql09
      8
  jql09  
  OP
     2017-12-21 22:24:29 +08:00
  @Damon4V 1018475181
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3167 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 04:23 · PVG 12:23 · LAX 20:23 · JFK 23:23
  ♥ Do have faith in what you're doing.