V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
探索世界的好奇心万岁
honmaple
V2EX  ›  分享发现

segmentfault 中文名——思否

 •  
 •   honmaple · 2018-02-04 15:26:00 +08:00 · 4086 次点击
  这是一个创建于 1650 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  哈哈,一直觉得 segmentfault 和知乎有什么关系,现在好了,一个知乎,一个思否
  11 条回复    2018-02-04 21:23:21 +08:00
  eaglexiang
      1
  eaglexiang  
     2018-02-04 15:35:57 +08:00 via Android
  哈哈,知乎,思否
  taojing10
      2
  taojing10  
     2018-02-04 15:56:51 +08:00 via Android
  想起了之前的饭否
  Phariel
      3
  Phariel  
     2018-02-04 16:05:00 +08:00 via Android
  @taojing10 带否的都不吉利。。。
  eurokingbai2
      4
  eurokingbai2  
     2018-02-04 17:16:26 +08:00
  不如叫 “崩啦”
  LeonardPeng
      5
  LeonardPeng  
     2018-02-04 17:54:25 +08:00   ❤️ 1
  我的博客域名 segmentfault.me 👀,感觉以后可以 “我思”
  Shangxin
      6
  Shangxin  
     2018-02-04 18:41:41 +08:00   ❤️ 1
  @Phariel 人家的短域名更不吉利(滑稽
  sf.gg
  segmentfault GG
  dobelee
      7
  dobelee  
     2018-02-04 18:43:23 +08:00 via Android
  掛逼。
  f2f2f
      8
  f2f2f  
     2018-02-04 19:55:08 +08:00
  —思否?—不思,*!😄
  boywang004
      9
  boywang004  
     2018-02-04 20:09:55 +08:00
  撕否?可以……
  liuhaotian
      10
  liuhaotian  
     2018-02-04 20:55:49 +08:00


  吼记
  huhuhua
      11
  huhuhua  
     2018-02-04 21:23:21 +08:00
  知否知否,应是绿肥红瘦
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1267 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 18:47 · PVG 02:47 · LAX 11:47 · JFK 14:47
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.