V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Tinet
V2EX  ›  重庆

重庆这波楼市是什么节奏

 •  1
   
 •   Tinet · 2018-03-30 14:58:52 +08:00 · 2421 次点击
  这是一个创建于 1343 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  最近在看新房,基本都要靠关系才能提前定,要不然就只能选剩下的,然后几百号人一起抢。去年才猛涨了一波,重庆是要逆天吗
  10 条回复    2018-05-04 08:40:54 +08:00
  liufeicai
      1
  liufeicai  
     2018-03-30 15:25:31 +08:00
  不知道
  vallain
      2
  vallain  
     2018-03-30 16:58:55 +08:00
  没有吧,我 2 月份才买了一个新房
  panpanpan
      3
  panpanpan  
     2018-03-30 16:59:54 +08:00
  都这样。过段时间政府就要出来颁布买房摇号的政策了。
  jack0o
      4
  jack0o  
     2018-03-30 17:01:40 +08:00   ❤️ 1
  因为政府限价了,开发商不能以市场价卖,那肯定卖给有利益关系的啦。至少挣个人脉。
  strive
      5
  strive  
     2018-03-30 17:12:05 +08:00
  重庆房价现在什么节奏啊,又涨了吗
  Tinet
      6
  Tinet  
  OP
     2018-03-30 20:15:29 +08:00
  @vallain 你买的哪个盘
  Tinet
      7
  Tinet  
  OP
     2018-03-30 20:15:45 +08:00   ❤️ 1
  @strive 涨是没怎么涨,但是买不到房
  vallain
      8
  vallain  
     2018-04-02 08:47:30 +08:00
  @Tinet 保利观塘
  v21an
      9
  v21an  
     2018-05-02 14:25:18 +08:00
  @Tinet 买不到房不是在扯吗? 人脉关系能有多少,整个小区楼房有多少,人脉占 5%已经就很逆天了
  Tinet
      10
  Tinet  
  OP
     2018-05-04 08:40:54 +08:00
  @v21an 你试试
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3617 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 09:42 · PVG 17:42 · LAX 01:42 · JFK 04:42
  ♥ Do have faith in what you're doing.