V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
veyron666
V2EX  ›  iPhone

[迫于穷] 收 6s、6sp、7(64G 以上的),欢迎报价+机况

 •  
 •   veyron666 · 2018-11-29 18:34:13 +08:00 · 1746 次点击
  这是一个创建于 1359 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  [迫于穷] 收 6s、6sp、7(64G 以上的),欢迎报价+机况
  或者直接联系我
  vx:V3V0aGVyaW5nX2xlYWY=
  8 条回复    2019-01-08 21:18:30 +08:00
  xxxxzr
      1
  xxxxzr  
     2018-11-29 18:41:28 +08:00
  额 我有个 6s 64 的 换过电池
  tanpengsccd
      2
  tanpengsccd  
     2018-11-29 22:51:09 +08:00 via iPhone
  才买了个 8P 艾滋红 乞丐版有锁带 AC 到 2020.7 月。也才 3100。当然裸机二手
  Doraemontree
      3
  Doraemontree  
     2018-11-30 09:18:00 +08:00
  @tanpengsccd 可以的
  veyron666
      4
  veyron666  
  OP
     2018-11-30 13:13:01 +08:00
  @xxxxzr 可以啊,联系我微信吧
  ChuangLian
      5
  ChuangLian  
     2018-11-30 22:40:50 +08:00
  有锁 6s 64G 1030。。换块电池美滋滋 专卖有锁机 q359574666
  mingruizhong
      6
  mingruizhong  
     2018-12-02 16:59:54 +08:00
  @xxxxzr 我要多少钱出
  hacunix
      7
  hacunix  
     2019-01-08 21:18:11 +08:00
  9 新 iphone7,128g,1800
  hacunix
      8
  hacunix  
     2019-01-08 21:18:30 +08:00
  99 新
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2655 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 33ms · UTC 13:42 · PVG 21:42 · LAX 06:42 · JFK 09:42
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.