V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
ClutchBear
V2EX  ›  问与答

优派 27 寸 4k 显示器 VX2780-4K 今天 2419 元, 大家觉得值吗?

 •  
 •   ClutchBear · 2019-01-18 11:20:46 +08:00 · 4081 次点击
  这是一个创建于 1098 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  什么值得买上有人爆料的,
  京东现价是 2449, 加上什么优惠券,能便宜到 2419.
  3 条回复    2019-01-19 10:10:06 +08:00
  zhlssg
      1
  zhlssg  
     2019-01-18 18:02:30 +08:00
  已下单
  ClutchBear
      2
  ClutchBear  
  OP
     2019-01-18 18:36:19 +08:00
  @zhlssg #1 同下单
  hongch
      3
  hongch  
     2019-01-19 10:10:06 +08:00   ❤️ 1
  双十一 1999 入手了 AOC U2790 感觉还不错 现在 2299 了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1405 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 23:54 · PVG 07:54 · LAX 15:54 · JFK 18:54
  ♥ Do have faith in what you're doing.