V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
LinkedIn
pence2019
V2EX  ›  上海

上海美股投资交流群,让我们一起财务自由吧

 •  
 •   pence2019 · 2019-12-09 14:11:07 +08:00 · 4366 次点击
  这是一个创建于 1022 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  扫码进群吧:

  上海美股投资交流群

  PS:杜绝一切老虎 雪盈 等券商广告.

  13 条回复    2020-04-12 15:55:28 +08:00
  jakychen
      1
  jakychen  
     2019-12-11 14:18:38 +08:00
  港股吧 牛熊 涡轮 不是比美股更爽
  DT37
      2
  DT37  
     2019-12-19 09:21:57 +08:00
  过期了
  pence2019
      3
  pence2019  
  OP
     2019-12-19 09:25:40 +08:00
  @DT37 留加密微信加你
  TeslaLyon
      4
  TeslaLyon  
     2019-12-23 10:54:46 +08:00
  bGlhbmdzaHVvMDYwOA==
  thanks~
  simplesslife
      5
  simplesslife  
     2019-12-26 09:14:50 +08:00
  c2ltcGxlc3NsaWZlCg==
  求拉
  zzzeng
      6
  zzzeng  
     2019-12-26 09:50:50 +08:00
  QW1hemluZ19aZW5nX0k= +++
  pence2019
      7
  pence2019  
  OP
     2019-12-26 12:35:09 +08:00
  @simplesslife added
  @zzz' added
  imp23333
      8
  imp23333  
     2020-01-09 19:39:32 +08:00
  ZHlmLWNvb2w=
  Hzz123
      9
  Hzz123  
     2020-01-13 11:57:02 +08:00
  aGFuMTk5NTEwMDdjb20=
  yuandong
      10
  yuandong  
     2020-01-19 09:27:05 +08:00
  cTgzOTMzMTEwMw==
  thanks!
  L0VEJ0Y
      11
  L0VEJ0Y  
     2020-03-18 14:23:08 +08:00
  bG92ZWpveV92b3lhZ2U=
  ooocaoooo
      12
  ooocaoooo  
     2020-03-20 13:32:04 +08:00
  MTk2NjQ5NTQxNg==
  matrixxx
      13
  matrixxx  
     2020-04-12 15:55:28 +08:00
  Y2FubmlhbjAwMzQ=
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4725 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 139ms · UTC 02:26 · PVG 10:26 · LAX 19:26 · JFK 22:26
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.