V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
jimplanck
V2EX  ›  程序员

新公司取名字 两个字 ,最好富有科技感。选中的微信红包

 •  
 •   jimplanck · 351 天前 · 42636 次点击
  这是一个创建于 351 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  812 条回复    2020-01-20 15:28:48 +08:00
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  
  xcstream
      801
  xcstream   347 天前
  加班科技
  nosay
      802
  nosay   347 天前 via iPhone
  多栈
  afunvpnCom
      803
  afunvpnCom   347 天前
  特蒂
  crh3188
      804
  crh3188   347 天前
  真有你的科技
  he583899772
      805
  he583899772   347 天前
  勾澜
  Alpha999
      806
  Alpha999   347 天前 via iPhone
  码农
  doublechenpaul
      807
  doublechenpaul   346 天前
  讯腾 /里阿 /度百 /团美 /滴滴(狗头)/东京 /
  tikazyq
      808
  tikazyq   346 天前
  牛逼科技
  SniperXu
      809
  SniperXu   346 天前
  奈斯科技
  justrand
      810
  justrand   346 天前   ❤️ 1
  @jimplanck
  楼主发完以后再也不敢出现了。。。
  jimplanck
      811
  jimplanck   345 天前
  谢谢各位踊跃发言 @all
  v2Mark
      812
  v2Mark   311 天前
  凡人修仙传
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1271 人在线   最高记录 5268   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 18:45 · PVG 02:45 · LAX 10:45 · JFK 13:45
  ♥ Do have faith in what you're doing.