V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
cbangchenLL7
V2EX  ›  二手交易

出手个 EarPod,没有使用过,买 xs 附带的。85

 •  
 •   cbangchenLL7 · 2019-12-18 22:45:42 +08:00 · 471 次点击
  这是一个创建于 1374 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  性命保真。
  9 条回复    2019-12-19 20:18:11 +08:00
  Jbys
      1
  Jbys  
     2019-12-19 10:16:48 +08:00
  包邮的话收了
  cbangchenLL7
      2
  cbangchenLL7  
  OP
     2019-12-19 10:27:56 +08:00
  @Jbys 什么地方的兄弟。
  Jbys
      3
  Jbys  
     2019-12-19 10:30:53 +08:00
  @cbangchenLL7 #2 成都
  cbangchenLL7
      4
  cbangchenLL7  
  OP
     2019-12-19 10:44:30 +08:00
  @Jbys 90 包邮,邮费要 15 块啊兄弟。
  jjzhanhun
      5
  jjzhanhun  
     2019-12-19 12:48:39 +08:00
  @Jbys 老哥在成都哪里哇,我也有一个,
  VoiceEXONE
      6
  VoiceEXONE  
     2019-12-19 13:35:06 +08:00
  8p 原装 EarPod 出一个
  坐标:魔都
  WX:6Zer5a2m5bq3NzY2OA==
  cbangchenLL7
      7
  cbangchenLL7  
  OP
     2019-12-19 16:05:12 +08:00
  @VoiceEXONE 不能自己开个帖吗
  xiandao7997
      8
  xiandao7997  
     2019-12-19 19:51:12 +08:00
  我好像也有一个 挺喜欢的 虽然不用但是也不太想出 不知道是什么鬼心理
  cbangchenLL7
      9
  cbangchenLL7  
  OP
     2019-12-19 20:18:11 +08:00
  @xiandao7997 既然喜欢,不如多买一个
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   980 人在线   最高记录 5930   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 32ms · UTC 19:06 · PVG 03:06 · LAX 12:06 · JFK 15:06
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.