V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
mlboy
V2EX  ›  二手交易

出 arris ac3200 路由器,刷了梅林

 •  
 •   mlboy · 2020-02-19 10:57:35 +08:00 · 744 次点击
  这是一个创建于 909 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  po 于路由器个头太大,所以出 1 个月前买的 arris ac3200 路由器,刷了梅林系统,3 个 wifi 信号,3200m,信号强,一个 2.4g ,两个 5gwifi,功能强大,和华为 ac86u 同级别,买的时候 340,现 260 出,喜欢折腾的,不嫌弃个头大的,可以入手。多大呢。反正就是那么大。
  12 条回复    2020-02-20 13:41:44 +08:00
  andyhuai
      1
  andyhuai  
     2020-02-19 11:19:54 +08:00 via iPhone
  反正那么大
  andyhuai
      2
  andyhuai  
     2020-02-19 11:28:33 +08:00 via iPhone
  有软件中心吗?
  w0nglend
      3
  w0nglend  
     2020-02-19 13:05:06 +08:00 via Android
  华为*🤣
  liaoh
      4
  liaoh  
     2020-02-19 13:29:19 +08:00
  留个联系方式
  DopaminePlz
      5
  DopaminePlz  
     2020-02-19 13:53:42 +08:00 via Android
  想买,留个联系方式
  DopaminePlz
      6
  DopaminePlz  
     2020-02-19 13:54:07 +08:00 via Android
  想买,楼上优先
  mlboy
      7
  mlboy  
  OP
     2020-02-19 14:09:27 +08:00
  有软件中心
  mlboy
      8
  mlboy  
  OP
     2020-02-19 14:10:54 +08:00
  wx:bG9zdGRhbmNl
  faninx
      9
  faninx  
     2020-02-19 14:24:24 +08:00
  这造型很浮夸
  chanssl
      10
  chanssl  
     2020-02-19 14:41:47 +08:00 via Android
  15*30*7,其实还好。不过这种隐藏式天线的不知信号如何?
  mlboy
      11
  mlboy  
  OP
     2020-02-19 14:56:25 +08:00
  已出
  lazyrm
      12
  lazyrm  
     2020-02-20 13:41:44 +08:00
  来晚了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3718 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 10:11 · PVG 18:11 · LAX 03:11 · JFK 06:11
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.