V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。

为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:

拼车信息请发到 /go/cosub 节点。

如果没有发送到 /go/cosub,那么会被移动到 /go/pointless。如果持续触发这样的移动,会导致账号被禁用。

F3NGG4NG
V2EX  ›  二手交易

[CPU] 收个 1150 的 U

 •  
 •   F3NGG4NG · 2020-03-26 22:38:59 +08:00 · 751 次点击
  这是一个创建于 1549 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  e3 123x v3
  或者 i5 4xxx
  i7 4xxx
  10 条回复    2020-03-28 21:36:06 +08:00
  zomfg
      1
  zomfg  
     2020-03-27 00:49:20 +08:00
  有个 3 代 i7,需要么?
  zhongsir
      2
  zhongsir  
     2020-03-27 00:53:35 +08:00 via iPhone
  借楼同收个 1151 e3 之类的玩一下
  simon6661
      3
  simon6661  
     2020-03-27 01:03:38 +08:00
  i5 7500
  shellcmd
      4
  shellcmd  
     2020-03-27 02:08:58 +08:00 via Android
  这是 cpu 挂掉了?
  liuymf
      5
  liuymf  
     2020-03-27 08:21:12 +08:00 via Android
  4590 要吗?
  neotaburiss
      6
  neotaburiss  
     2020-03-27 09:31:31 +08:00
  @simon6661 i5 7500 多少价格出?
  Johnoo
      7
  Johnoo  
     2020-03-27 12:36:07 +08:00
  垃圾硬件堆里好像还有个 i3-3210M.手动狗头.jpg
  Mikewu
      8
  Mikewu  
     2020-03-27 13:54:37 +08:00
  现在 e3 1231 v3 啥价格了
  simon6661
      9
  simon6661  
     2020-03-27 16:29:31 +08:00 via iPhone
  @neotaburiss 1000 包顺丰保价
  F3NGG4NG
      10
  F3NGG4NG  
  OP
     2020-03-28 21:36:06 +08:00
  @shellcmd 上网机。加个内存升级下 u 。
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   1090 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 23:40 · PVG 07:40 · LAX 16:40 · JFK 19:40
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.