V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
willyang
V2EX  ›  问与答

有没有谁研究过微信初始 id,wxid_xxx 的生成规则?

 •  
 •   willyang · 2020-06-24 13:35:39 +08:00 · 1489 次点击
  这是一个创建于 577 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  微信可以修改微信号后,打算模仿 wxid 的生成规则,生成一个没有 ”特殊含义“ 的微信账号,有谁研究过么?

  3 条回复    2020-06-26 10:57:53 +08:00
  zachlhb
      1
  zachlhb  
     2020-06-24 14:51:30 +08:00 via Android   ❤️ 1
  就是 uuid 啊,shortuuid
  qsmd42
      2
  qsmd42  
     2020-06-25 15:16:27 +08:00 via iPhone
  达到你的目的根本不需要研究啊 字母数字随机一个不就好了
  willyang
      3
  willyang  
  OP
     2020-06-26 10:57:53 +08:00 via Android
  @qsmd42 比较仿真的来生成一个
  @zachlhb 说的看起来是对的 shortuuid
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2440 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 12:35 · PVG 20:35 · LAX 04:35 · JFK 07:35
  ♥ Do have faith in what you're doing.