V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
expkzb
V2EX  ›  音乐

做了一个《花西子》的 EDM 版本

 •  
 •   expkzb · 2020-07-29 22:35:30 +08:00 · 1423 次点击
  这是一个创建于 494 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  因为这首歌是 qq 音乐独占的,所以在网易里试着上了一个 remix 版本蹭流量。每天几十的收藏我已经很开心了。
  https://music.163.com/#/song?id=1465099111

  第一次做,大家轻喷
  3 条回复    2020-07-30 17:20:29 +08:00
  LZSZ
      1
  LZSZ  
     2020-07-29 22:40:52 +08:00
  听的我头晕😖
  cat9life
      2
  cat9life  
     2020-07-30 10:46:48 +08:00
  remix 没有版权问题吗
  expkzb
      3
  expkzb  
  OP
     2020-07-30 17:20:29 +08:00 via iPhone
  @cat9life 就我这个量根本不值得他们来追究。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3148 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 05:02 · PVG 13:02 · LAX 21:02 · JFK 00:02
  ♥ Do have faith in what you're doing.