V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
huajia
V2EX  ›  二手交易

询价出京东 PLUS+爱奇艺联合会员年卡

 •  1
   
 •   huajia · 2020-08-04 19:39:06 +08:00 · 1049 次点击
  这是一个创建于 790 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  京东买东西送的,一直没兑换

  14 条回复    2020-08-05 10:13:44 +08:00
  nbin2008
      1
  nbin2008  
     2020-08-04 21:41:22 +08:00
  虽然很想买,但是多数都是续费达上线了吧
  LiGG
      2
  LiGG  
     2020-08-04 22:05:31 +08:00 via iPhone
  有意 只是不知道价格多少。
  renyijiu
      3
  renyijiu  
     2020-08-04 22:37:43 +08:00
  正好需要个京东 plus,询问下价格
  tigerboyyy
      4
  tigerboyyy  
     2020-08-05 00:54:29 +08:00 via Android
  怎么出?
  llllllLllll
      5
  llllllLllll  
     2020-08-05 01:05:26 +08:00 via Android
  有意,打包价格多少
  flowerdance
      6
  flowerdance  
     2020-08-05 01:13:47 +08:00 via iPhone
  有意打包,多少出?
  buxiangqiaodaima
      7
  buxiangqiaodaima  
     2020-08-05 01:30:13 +08:00 via iPhone
  @nbin2008 多少出
  xiangchen2011
      8
  xiangchen2011  
     2020-08-05 08:03:43 +08:00
  排队+1
  Zhangxiaopa
      9
  Zhangxiaopa  
     2020-08-05 08:47:37 +08:00
  爱奇艺年卡 多少出
  LANB0
      10
  LANB0  
     2020-08-05 08:52:37 +08:00
  有意,打包价多少?
  huajia
      11
  huajia  
  OP
     2020-08-05 09:04:46 +08:00
  @flowerdance
  @LANB0
  @xiangchen2011
  @LiGG
  120 如何?我也不知道市场价
  xman99
      12
  xman99  
     2020-08-05 09:12:46 +08:00
  单 京东会员多少? jd 刚需
  huajia
      13
  huajia  
  OP
     2020-08-05 09:13:43 +08:00
  vzhzhq
      14
  vzhzhq  
     2020-08-05 10:13:44 +08:00
  120 收了,请给联系方式吧
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1408 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 38ms · UTC 00:34 · PVG 08:34 · LAX 17:34 · JFK 20:34
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.