V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
pengyOne
V2EX  ›  二手交易

迫于用不到, 44 出网抑云, 39 出优酷

 •  
 •   pengyOne · 2020-09-24 14:26:18 +08:00 · 618 次点击
  这是一个创建于 1255 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  44 出网抑云,39 出优酷

  前天刚开的 88vip 送的

  第 1 条附言  ·  2020-09-24 16:54:22 +08:00
  实测,优酷会强关联上支付宝,可以支付宝扫码登陆

  能接受的再跟我要优酷吧
  第 2 条附言  ·  2020-09-24 16:56:00 +08:00
  网易云暂出
  11 条回复    2020-09-24 19:37:08 +08:00
  ipooooo
      1
  ipooooo  
     2020-09-24 14:36:38 +08:00
  来个联系方式
  AnthonyLau
      2
  AnthonyLau  
     2020-09-24 14:39:43 +08:00
  vx:amlhd2VpMDQyNw==
  lostexile
      3
  lostexile  
     2020-09-24 15:14:30 +08:00
  网易云还在么?
  pengyOne
      4
  pengyOne  
  OP
     2020-09-24 16:13:29 +08:00
  @ipooooo vx: Z3VvcGVuZzk0
  ipooooo
      5
  ipooooo  
     2020-09-24 16:41:44 +08:00 via iPhone
  @pengyOne 不存在
  xiaopang132
      6
  xiaopang132  
     2020-09-24 17:39:36 +08:00
  优酷会员还在吗
  wwqm2
      7
  wwqm2  
     2020-09-24 18:56:34 +08:00
  我看到有人说他买了优酷后被卖家修改了手机,请问一下,是不是有这样的可能性?
  ipooooo
      8
  ipooooo  
     2020-09-24 18:58:44 +08:00 via iPhone
  @wwqm2 不能改,常识
  piqq
      9
  piqq  
     2020-09-24 19:00:49 +08:00
  借楼 38 大量出优酷年费 vx:93834321
  wwqm2
      10
  wwqm2  
     2020-09-24 19:06:36 +08:00
  @ipooooo thx
  pengyOne
      11
  pengyOne  
  OP
     2020-09-24 19:37:08 +08:00
  @xiaopang132 还在啊。。。微信楼上有

  但是你确定接受我可以支付宝扫码登入你的优酷吗?确定就加我喽
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1271 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 17:49 · PVG 01:49 · LAX 09:49 · JFK 12:49
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.