V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
sevenyangdx
V2EX  ›  电影

有看了《金刚川》的吗,安利一下

 •  
 •   sevenyangdx · 2020-10-23 16:12:33 +08:00 · 3517 次点击
  这是一个创建于 835 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  中午去看了首场,还挺喜欢的。上一次看朝鲜战争还是小时候看的黑白的《上甘岭》,张译真的是个好演员。个人给 8 分吧。

  7 条回复    2020-10-28 20:56:50 +08:00
  gaoyx416
      1
  gaoyx416  
     2020-10-23 17:20:10 +08:00
  能达到八佰的水准吗
  jrtzxh020
      2
  jrtzxh020  
     2020-10-23 17:25:21 +08:00
  准备去看。有这几个演员估计也不会很差吧
  llllllyyyyyyyy
      3
  llllllyyyyyyyy  
     2020-10-23 17:30:10 +08:00
  整体还可以,张译真的帅。张译和吴京印象比较深刻。
  sevenyangdx
      4
  sevenyangdx  
  OP
     2020-10-23 17:34:16 +08:00
  @gaoyx416 个人觉得超过八佰。
  sevenyangdx
      5
  sevenyangdx  
  OP
     2020-10-23 17:35:17 +08:00
  @jrtzxh020 看之前看拍摄制作时间觉得够呛,昨天看票价还不高,就去看了。挺惊喜的。
  lxhcool
      6
  lxhcool  
     2020-10-26 17:56:58 +08:00
  说实话,不说深度,犯困
  Aaralyn
      7
  Aaralyn  
     2020-10-28 20:56:50 +08:00
  无聊电影
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   286 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 38ms · UTC 21:37 · PVG 05:37 · LAX 13:37 · JFK 16:37
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.