V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
HuHui
V2EX  ›  iPhone

现在有靠谱的来电识别吗?

 •  
 •   HuHui · 61 天前 · 824 次点击
  这是一个创建于 61 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  用过腾讯手机管家,360 手机卫士。一个从来没成功过,一个偶尔抽风能成功一回。
  是我的使用姿势有问题吗?
  5 条回复    2020-11-28 10:24:18 +08:00
  MisterGlasses
      1
  MisterGlasses   61 天前 via iPhone
  苹果有限制 都不太好用
  lzl19900514
      2
  lzl19900514   60 天前 via iPhone
  我用的腾讯管家,快递外卖这些都能正常识别
  Rooney1
      3
  Rooney1   60 天前
  凑合用着电话邦
  HuHui
      4
  HuHui   59 天前 via iPhone
  @Rooney1 好的 我试试
  superBearL
      5
  superBearL   59 天前
  同用腾讯,外卖快递基本都能识别
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3131 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 38ms · UTC 14:08 · PVG 22:08 · LAX 06:08 · JFK 09:08
  ♥ Do have faith in what you're doing.