V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
rayang
V2EX  ›  成都

今年成都的年会看来都不开了吗?少有年会中奖出手的消息。

 •  
 •   rayang · 2021-01-19 16:39:50 +08:00 · 2307 次点击
  这是一个创建于 573 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  放在往年这个时候,应该站内都有不少年会中奖转让的消息。今年上海 V 友特斯拉,成都 v 友都是开线上年会吗
  第 1 条附言  ·  2021-01-21 16:42:06 +08:00
  今年我们也没年会,改为食堂聚餐
  11 条回复    2021-02-02 16:26:51 +08:00
  xdzhang
      1
  xdzhang  
     2021-01-20 08:36:49 +08:00
  一般都不开了 可能会吃顿饭。
  seven123
      2
  seven123  
     2021-01-20 09:54:57 +08:00
  不允许多人群集会,都改线上了
  xiaoyang7545
      3
  xiaoyang7545  
     2021-01-20 11:14:35 +08:00
  福州的今年年会也取消了。推迟到不知道什么时候。
  ixinshang
      4
  ixinshang  
     2021-01-20 13:36:42 +08:00
  目前公司说不聚餐了。
  可能会折现类似的,具体还不清楚
  anglelengyu
      5
  anglelengyu  
     2021-01-20 15:32:25 +08:00
  2020 年一次公司活动都没有
  nnxxnx
      6
  nnxxnx  
     2021-01-20 17:32:36 +08:00
  这会了不敢顶风作案,今年 0 吃饭,0 奖品了
  cddada
      7
  cddada  
     2021-01-23 14:23:02 +08:00
  没有必要,建议春节不必放假
  Greatshu
      8
  Greatshu  
     2021-01-23 14:49:30 +08:00
  年会不开了,也不聚餐,多放一天
  shuax
      9
  shuax  
     2021-01-25 13:31:55 +08:00
  因为疫情已经取消
  monkeyk
      10
  monkeyk  
     2021-01-29 12:52:28 +08:00
  取消
  ixinshang
      11
  ixinshang  
     2021-02-02 16:26:51 +08:00
  吃顿饭 没了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4482 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 44ms · UTC 02:05 · PVG 10:05 · LAX 19:05 · JFK 22:05
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.