V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
sunny2580839896
V2EX  ›  前端开发

前后端分离的论坛现在有哪些??

 •  
 •   sunny2580839896 · 2021-02-04 08:37:37 +08:00 · 2966 次点击
  这是一个创建于 606 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  最好简介,易于上手的,前后端分离的论坛有哪些???

  8 条回复    2021-02-04 22:15:54 +08:00
  zdhxiong
      1
  zdhxiong  
     2021-02-04 09:09:18 +08:00 via Android
  imgbed
      2
  imgbed  
     2021-02-04 09:12:59 +08:00 via Android
  discuzQ,例如 dzq.qvdd.cn
  sunny2580839896
      3
  sunny2580839896  
  OP
     2021-02-04 09:56:33 +08:00
  @imgbed #2 客户禁止 discuz 。。
  sunny2580839896
      4
  sunny2580839896  
  OP
     2021-02-04 09:57:07 +08:00
  @zdhxiong #1 这个我在论坛也看到了,客户不太喜欢
  ylsc633
      5
  ylsc633  
     2021-02-04 10:32:36 +08:00
  我自己写的确实是前后端分离的
  可惜我不维护了

  https://www.g9zz.com/

  代码开源的
  wj5868386
      6
  wj5868386  
     2021-02-04 11:22:17 +08:00
  或者说 开源的论坛 有哪些?
  d5
      7
  d5  
     2021-02-04 12:40:50 +08:00 via iPhone
  flarum
  sunny2580839896
      8
  sunny2580839896  
  OP
     2021-02-04 22:15:54 +08:00
  @d5 #7 这试过了,集成度太高了,想自己改点东西感觉很麻烦
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1257 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 37ms · UTC 00:07 · PVG 08:07 · LAX 17:07 · JFK 20:07
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.