V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
xushuangnet
V2EX  ›  Apple

有人买苹果 magsafe 的钱包吗?

 •  
 •   xushuangnet · 257 天前 · 1796 次点击
  这是一个创建于 257 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  for what? why?

  5 条回复    2021-03-19 01:31:04 +08:00
  Holmesxu
      1
  Holmesxu   257 天前
  很好用,很香
  digu
      2
  digu   257 天前
  传送门 /t/740339
  shutongxinq
      3
  shutongxinq   257 天前 via iPhone
  用,也没啥理由顺便买的
  criag
      4
  criag   257 天前
  买了个并夕夕 19.9 的
  7gugu
      5
  7gugu   256 天前
  建议上某宝买 moft 替代,99 元能放一张卡+作为一个支架,支持 magsafe 特性。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2654 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 14:18 · PVG 22:18 · LAX 06:18 · JFK 09:18
  ♥ Do have faith in what you're doing.