V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
gzx2hh
V2EX  ›  杭州

西湖区招前后端/中间件/产品/运营等

 •  1
   
 •   gzx2hh · 301 天前 · 1553 次点击
  这是一个创建于 301 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  至少 2 年工作经验,1075,全额公积金,补充医疗保险,部分岗位上海也有,有意私聊 wx:979036881
  4 条回复    2021-05-07 17:16:00 +08:00
  fy1206
      1
  fy1206  
     301 天前
  校招有吗
  gzx2hh
      2
  gzx2hh  
  OP
     300 天前
  @fy1206 校招结束了,只有测试校招了
  gzx2hh
      3
  gzx2hh  
  OP
     294 天前
  bi 专家,资深算法等
  2596841393
      4
  2596841393  
     259 天前
  前端还招吗
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1854 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 16:39 · PVG 00:39 · LAX 08:39 · JFK 11:39
  ♥ Do have faith in what you're doing.