V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
abersheeran
V2EX  ›  程序员

一个开源项目被人夸了,小小的得瑟一下

 •  1
   
 •   abersheeran ·
  abersheeran · 76 天前 · 4973 次点击
  这是一个创建于 76 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  QQ 截图 20210409100608.png

  这个代码设计之前在 V2EX 发过,这次再分享一下得瑟的心情。😀

  20 条回复    2021-04-10 13:11:41 +08:00
  Aaronmit
      1
  Aaronmit   76 天前
  冲冲冲
  iDontEatCookie
      2
  iDontEatCookie   76 天前
  cool !
  zsl199512101234
      3
  zsl199512101234   76 天前
  cool
  Wincer
      4
  Wincer   76 天前
  是函数式转化那个吗,有点印象
  kastnerorz
      5
  kastnerorz   76 天前
  cool
  dhkjenfbfu
      6
  dhkjenfbfu   76 天前
  正能量贴,帮顶
  linbenyi
      7
  linbenyi   76 天前
  @dhkjenfbfu 看到正能量 就想到 山木教育。Cool 才对。是吧?
  Dogtler
      8
  Dogtler   76 天前 via Android
  这哥们好可爱
  dontpanic92
      9
  dontpanic92   76 天前
  默默点个赞
  CismonX
      10
  CismonX   76 天前   ❤️ 2
  上次被人感谢的邮件我还留着呢
  他人的一个小小的鼓励,有时可以成为自己进步的动力

  Telegram
      11
  Telegram   76 天前
  点赞,感谢对开源的共享
  max3
      12
  max3   76 天前
  cool :)
  aegon466
      13
  aegon466   76 天前
  地址看看
  lanyulei
      15
  lanyulei   76 天前
  Wien
      16
  Wien   76 天前
  开源社区因为你变得更好
  UMU618
      17
  UMU618   76 天前
  稣被人夸是同类项目里写得最清晰的。
  https://github.com/ksyun-kenc/liuguang
  eggshell
      18
  eggshell   76 天前
  Cool,partial 和 | 的奇妙融合,哈哈哈有意思,支持重载运算法的语言应该都可以实现?
  abersheeran
      19
  abersheeran   76 天前 via Android
  @eggshell 是的。都可以的。
  Vitta
      20
  Vitta   75 天前 via iPhone
  👍🏻
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1357 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 17:29 · PVG 01:29 · LAX 10:29 · JFK 13:29
  ♥ Do have faith in what you're doing.