V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
kenanyah
V2EX  ›  二手交易

迫于 618 快结束, jd 官网 a6400 已经无货,收一个二手的, 6100 也可,最好配适马三剑客其一或者其二

 •  
 •   kenanyah · 334 天前 · 786 次点击
  这是一个创建于 334 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  贫穷限制了自己的选择,纠结了数天还是选择 aps-c 加 大光圈定焦这条路(其实主要是想夜景扫街),各位也可以给下建议。有想出的 v 友,加下 wx,base64:a2VuYW55YWgtZ28=
  14 条回复    2021-06-17 21:35:22 +08:00
  christin
      1
  christin  
     334 天前 via iPhone
  官网 6400 什么价?
  christin
      2
  christin  
     334 天前 via iPhone
  @christin 说错了 京东什么价?
  kenanyah
      3
  kenanyah  
  OP
     334 天前
  @christin 6599 黑色 1550 套机 感觉没降多少,可能比之前最低价还高,貌似淘宝还更便宜。。
  stevemontg
      4
  stevemontg  
     334 天前
  想收个 Rx100m7
  qinxi
      5
  qinxi  
     334 天前
  选 Z5 😁.不过 Z 口 1.4 军团还没出..只能 1.8 凑合了.
  Johnoo
      6
  Johnoo  
     334 天前
  官方狗头套装,没用过几次,什么价,快门 1000 左右,合适就出。
  xiaoyange
      7
  xiaoyange  
     334 天前
  灭门:(6300 + 三剑客 + 狗头).zip 打包出
  qwetrz007sh
      8
  qwetrz007sh  
     334 天前 via Android
  居然没货,6400 这么抢手?
  queuey
      9
  queuey  
     334 天前
  @xiaoyange 价格呢
  mrchi
      10
  mrchi  
     334 天前
  @kenanyah 19 年买的狗头套装,6999,真保值啊哈哈哈
  christin
      11
  christin  
     334 天前 via iPhone
  随缘借楼收个黑卡 6
  Clash
      12
  Clash  
     334 天前
  现在二手什么价?也想收
  lifechan
      13
  lifechan  
     334 天前 via iPhone
  6900 要出了
  xiaoyange
      14
  xiaoyange  
     333 天前
  @queuey 机身 3600,镜头 JD -300 吧
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2349 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 16:02 · PVG 00:02 · LAX 09:02 · JFK 12:02
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.