V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Cbdy
V2EX  ›  站长

淘宝上的建站服务靠谱吗?有没有踩过坑的大佬说说

 •  
 •   Cbdy · 77 天前 via Android · 870 次点击
  这是一个创建于 77 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  6 条回复    2021-08-02 10:19:16 +08:00
  ns20
      1
  ns20   77 天前 via iPhone
  要自己注册好域名和服务器,不然第二年续费会漫天要价。
  wccc
      2
  wccc   77 天前
  自建,要么找靠谱的朋友
  steptodream
      3
  steptodream   77 天前
  还不如这里找 比如我 手动狗头
  yongso
      4
  yongso   77 天前 via Android
  我这一条龙服务😏
  blurh11E27
      5
  blurh11E27   77 天前
  两条龙 ~ 绿色 5324653
  shanghai1998
      6
  shanghai1998   77 天前
  5 折建站模板,swingshi
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3124 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 05:23 · PVG 13:23 · LAX 22:23 · JFK 01:23
  ♥ Do have faith in what you're doing.