V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
asmoker
V2EX  ›  软件

来了~ 批量创建文件夹 😹 😹 😹

 •  
 •   asmoker · 65 天前 · 410 次点击
  这是一个创建于 65 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  fr1I2Q.jpg

  so,有了这个小破工具 😀

  第 1 条附言  ·  62 天前
  记得发链接了,咋被吃了,可能漏了,补上~ 😀
  https://mkdir.threep.top/
  4 条回复    2021-08-16 11:58:42 +08:00
  Immortal
      1
  Immortal   65 天前
  mkdir -p ?
  asmoker
      2
  asmoker   65 天前
  @Immortal 差不多
  EscYezi
      3
  EscYezi   63 天前 via iPhone
  不好意思,没看到工具在哪,是忘记发上来了吗
  asmoker
      4
  asmoker   62 天前
  @EscYezi 已更,感谢,大失误啊,记得贴了的 😀
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3626 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 03:54 · PVG 11:54 · LAX 20:54 · JFK 23:54
  ♥ Do have faith in what you're doing.