V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
verzqli
V2EX  ›  Android

有平时会聊些技术的 Android 微信群吗?

 •  
 •   verzqli · 44 天前 · 471 次点击
  这是一个创建于 44 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  如题,以前几个群大佬走了都沦为吹水群了
  Kimen
      1
  Kimen   44 天前
  所有技术群初衷都是聊技术,然鹅最后都会变成开车群
  2bab
      2
  2bab   44 天前
  半年前搞了一个,没有吹水,聊各种开源 /新东西 / Gradle/学英语 /海外找工作等。
  微信:eHMyYmFi ( base64 )
  https://2bab.me/about
  twoyuan
      3
  twoyuan   44 天前
  Admin8012
      4
  Admin8012   42 天前 via Android
  电报上的 Android Dev
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1847 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 16:33 · PVG 00:33 · LAX 09:33 · JFK 12:33
  ♥ Do have faith in what you're doing.