V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
BlackFri
V2EX  ›  Node.js

Node.js 单元测试用啥框架

 •  
 •   BlackFri · 47 天前 · 2803 次点击
  这是一个创建于 47 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  技术栈:Node.js Express.js MongoDB

  业内比较成熟的框架是哪个?

  9 条回复    2021-10-24 15:05:53 +08:00
  zdndk598
      1
  zdndk598   47 天前   ❤️ 1
  jest
  noe132
      2
  noe132   47 天前 via Android   ❤️ 1
  jest
  IvanLi127
      3
  IvanLi127   47 天前   ❤️ 1
  jest,个人感觉比 mocha 要好用些
  yyfearth
      4
  yyfearth   47 天前   ❤️ 1
  感觉 jest 是最好用的
  jomsou
      5
  jomsou   46 天前   ❤️ 1
  jest 或者 ava 都不错
  dany813
      6
  dany813   45 天前   ❤️ 1
  都是 jest 啊
  ChevalierLxc
      7
  ChevalierLxc   44 天前
  jasmine
  freedom1988
      8
  freedom1988   34 天前
  mocha + sinonjs
  balabalaguguji
      9
  balabalaguguji   4 天前
  试下易文档的测试用例工具,编写还挺方便的,都是用 js 写
  https://easydoc.net
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3879 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 08:20 · PVG 16:20 · LAX 01:20 · JFK 04:20
  ♥ Do have faith in what you're doing.