V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
爱意满满的作品展示区。
StepfenShawn
V2EX  ›  分享创造

粤语编程语言求 star

 •  
 •   StepfenShawn · 34 天前 via Android · 2441 次点击
  这是一个创建于 34 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  几个月前一位高中生开发了粤语编程语言:
  https://www.v2ex.com/t/752132#reply96
  现在粤语编程已经逐步实现自己的虚拟机了,功能也逐渐丰富
  求 star:
  https://github.com/StepfenShawn/Cantonese
  第 1 条附言  ·  30 天前
  12 条回复    2021-09-27 14:13:25 +08:00
  hsfzxjy
      1
  hsfzxjy   34 天前 via Android   ❤️ 1
  比较生草,已 star
  NilChan
      2
  NilChan   34 天前 via Android
  666
  mewz
      3
  mewz   33 天前
  落操场玩跑步 xs
  lscho
      4
  lscho   33 天前
  不懂粤语的表示这也太难了,感觉是英文难度的 18 倍
  ro2020
      5
  ro2020   33 天前   ❤️ 1
  已 s
  StepfenShawn
      6
  StepfenShawn   33 天前 via Android
  @ro2020 谢谢!
  taotie12350
      7
  taotie12350   33 天前 via Android
  @lscho 别说你不懂了,我懂的也懵
  u21t20o15
      8
  u21t20o15   32 天前
  我艹,牛逼
  chiuan
      9
  chiuan   31 天前
  支持!!!牛逼
  HKEdward
      10
  HKEdward   31 天前
  已 star
  libook
      11
  libook   28 天前
  可惜粤语本字几乎没有人会用了,反而借音字用得很多。
  zkhhkz123
      12
  zkhhkz123   27 天前
  哈哈哈哈过于生草 辛苦晒!
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2346 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 169ms · UTC 14:42 · PVG 22:42 · LAX 07:42 · JFK 10:42
  ♥ Do have faith in what you're doing.