V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
Maoya
V2EX  ›  问与答

请教:新上线 APP 如何推广?

 •  
 •   Maoya · 28 天前 · 436 次点击
  老司机们好。我们小团队最近折腾了一个面向财务人员的工具类 APP,目前已经在各大应用市场上线。目前打算的是通过付费推广->流量->广告收益来获利。由于团队内木有做运营推广类的小伙伴,想请教一下有这方面的朋友,2021 年 APP 付费推广,比较主流的做法和平台有哪些?有没有什么坑需要注意以及有没有什么好建议?
  4 条回复    2021-09-24 14:42:06 +08:00
  shadowfish0
      1
  shadowfish0   28 天前
  直接在 V2EX 发推广,报出家名(误)
  ch2
      2
  ch2   28 天前
  广告->流量->付费推广->流量->广告收益
  levon
      3
  levon   28 天前
  目标人群中去推广
  yunyuyuan
      4
  yunyuyuan   27 天前
  专业的事找专业的人,tb 走起
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1508 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 17:19 · PVG 01:19 · LAX 10:19 · JFK 13:19
  ♥ Do have faith in what you're doing.