V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
he110comex
V2EX  ›  二手交易

全新未拆封 iPhone 13 Pro 不加价出

 •  
 •   he110comex · 2021-09-27 10:41:29 +08:00 · 719 次点击
  这是一个创建于 610 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  iPhone 13 Pro
  512G
  远峰蓝色
  全新未拆封
  顺丰到付

  商品信息详见下面链接:
  https://h8ebtw.notion.site/h8ebtw/d044c20e620a4c1e88b3f16457c6dffa
  V9NN
      1
  V9NN  
     2021-09-27 11:07:49 +08:00
  要是有 128G 就好了
  chinemds
      2
  chinemds  
     2021-09-27 11:24:37 +08:00 via iPhone
  @V9NN 128 金色要不要 原价,邮费自理
  V9NN
      3
  V9NN  
     2021-09-27 11:28:57 +08:00
  @chinemds 还是相中了蓝色
  V9NN
      4
  V9NN  
     2021-09-27 11:29:50 +08:00
  @chinemds 话说今年的金色是不是也叫粉色?男的用合适吗?
  chinemds
      5
  chinemds  
     2021-09-27 11:31:07 +08:00 via iPhone
  @V9NN 13 才是粉色,13pro 的是比较淡的金色。我再等个有缘人好了,哈哈
  FinnY
      6
  FinnY  
     2021-09-27 12:19:04 +08:00 via iPhone
  借楼出 11pro 256 绿色
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   3437 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 69ms · UTC 05:05 · PVG 13:05 · LAX 22:05 · JFK 01:05
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.