V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
ikn0wzxc
V2EX  ›  问与答

有 ios 可用的调休日历订阅链接吗

 •  
 •   ikn0wzxc · 70 天前 · 586 次点击
  这是一个创建于 70 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  彦祖,可以看调休安排的那种日历可以偷偷分享下吗,网上找了好几个都是验证失败。代理关了也是一样不行。

  5 条回复    2021-09-29 08:23:21 +08:00
  ifwangs
      1
  ifwangs  
     70 天前
  同求
  PerFectTime
      2
  PerFectTime  
     70 天前
  sgiyy
      4
  sgiyy  
     70 天前
  订阅地址: http://icalendar.simonchen.xyz:8088/ical
  前一阵子也是碰到各种无法订阅,最后找到了这个,挺好用的。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3877 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 07:44 · PVG 15:44 · LAX 23:44 · JFK 02:44
  ♥ Do have faith in what you're doing.