V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
爱意满满的作品展示区。
theqiang
V2EX  ›  分享创造

有没有能够在页面上做笔记的工具

 •  
 •   theqiang · 69 天前 via Android · 1979 次点击
  这是一个创建于 69 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  如题,目前是否有一种工具能够在我正在阅读的页面上做笔记,并且把这些内容保存下来呢。

  比如我正在看一个网页上的文章,我想在这个文章的某个部分高亮部分文字,或者划线然后记笔记,就像看实体书一样,并且我还能够将这个页面和我的笔记保存下来。

  16 条回复    2021-11-16 15:06:30 +08:00
  hinataharuki
      1
  hinataharuki  
     69 天前   ❤️ 1
  简悦?
  Bown
      2
  Bown  
     69 天前   ❤️ 2
  dinghmcn
      3
  dinghmcn  
     69 天前
  chrome 有相关插件,以前还用过 diigo
  https://zhuanlan.zhihu.com/p/58093220
  efaun
      4
  efaun  
     69 天前
  Hypothesis
  theqiang
      5
  theqiang  
  OP
     69 天前
  发现新世界,感谢分享,我一个个去试一下
  theqiang
      6
  theqiang  
  OP
     69 天前
  @efaun 妙啊,这个还能看别人的笔记
  lumotian
      7
  lumotian  
     69 天前
  cubox
  wananzz
      8
  wananzz  
     69 天前
  villivateur
      9
  villivateur  
     69 天前 via Android
  楼主发错节点了,去“问与答”吧
  find456789
      10
  find456789  
     69 天前
  似乎 edge 浏览器支持? 貌似新版砍掉了这个功能, 不过似乎有对应的插件的,

  google [edge 浏览器 笔记] 去了解下,
  theqiang
      11
  theqiang  
  OP
     69 天前
  @villivateur 不能改了,不好意思,我知道错了😥
  camillo
      12
  camillo  
     69 天前
  最新版本的 iOS 和 macOS 的快速备忘录功能应该就是 lz 描述的场景
  lin0kin
      13
  lin0kin  
     69 天前
  pagenote, 开发者挺勤快的, 不过有收费
  lockheart
      14
  lockheart  
     68 天前 via iPhone
  diigo
  zhaodong
      15
  zhaodong  
     67 天前
  刚刚买的简悦,操作不是很好,但是功能很全,满足各种需求
  HoganTR
      16
  HoganTR  
     63 天前
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3012 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 39ms · UTC 11:13 · PVG 19:13 · LAX 03:13 · JFK 06:13
  ♥ Do have faith in what you're doing.