V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
tcpdump
V2EX  ›  职场话题

老板对我说

 •  
 •   tcpdump · 2021-11-22 00:22:33 +08:00 via Android · 2144 次点击
  这是一个创建于 561 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  感谢你自费购入的新款 MacBook ,可以提高工作效率,更好的完成任务,为公司创造价值,为公司不断赋能!
  yousabuk
      1
  yousabuk  
     2021-11-22 00:38:07 +08:00 via iPhone
  你老板真有脸
  dengshen
      2
  dengshen  
     2021-11-22 01:12:29 +08:00 via iPhone
  有补贴好说。
  yuelang85
      3
  yuelang85  
     2021-11-22 01:50:01 +08:00
  可以考虑离职了
  Neillou
      4
  Neillou  
     2021-11-22 07:19:15 +08:00 via iPhone
  有些话不说还好,这么一说感觉是有种奇怪的感觉。
  konakona
      5
  konakona  
     2021-11-22 08:00:43 +08:00   ❤️ 1
  回:说的好,下次不要说了。

  ----------

  让我想到以前员工免费为老板加班到晚上 11 点,老板在群里说“希望下次大家能让我准时吃饭”。能明显感觉到大家在掉 san 。
  root01
      6
  root01  
     2021-11-22 08:43:01 +08:00
  你老板真有脸
  snownarrow
      7
  snownarrow  
     2021-11-22 09:12:40 +08:00
  咋感觉你老板是混迹直播间,感谢大哥的火箭
  yunyuyuan
      8
  yunyuyuan  
     2021-11-22 10:04:40 +08:00
  盲猜你老板是个没文化的人
  tcpdump
      9
  tcpdump  
  OP
     2021-11-22 10:06:30 +08:00
  我只想赚钱买更大、更快的电脑,他换的车再好,再快也只能 120km/h, 我的编译速度足足可以提高 300%,这种快感他是享受不到的
  banmuyutian
      10
  banmuyutian  
     2021-11-22 10:32:08 +08:00
  @tcpdump #9
  确实赢麻了
  liyhu
      11
  liyhu  
     2021-11-22 12:34:52 +08:00
  说的好,下次不要说了。
  xingyuc
      12
  xingyuc  
     2021-11-22 14:22:59 +08:00
  @tcpdump 120 ?市里只能 40 吧
  FlyingDough
      13
  FlyingDough  
     2021-11-22 17:26:15 +08:00
  我丢,已经开始带入生气了。
  darkengine
      14
  darkengine  
     2021-11-23 08:46:29 +08:00
  @tcpdump 对的,女孩只能在他车上哭,你看看我电脑里的小姐姐还笑着跳舞呢 [大雾]
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2932 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 38ms · UTC 14:11 · PVG 22:11 · LAX 07:11 · JFK 10:11
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.