V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。

为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:

拼车信息请发到 /go/cosub 节点。

如果没有发送到 /go/cosub,那么会被移动到 /go/pointless。如果持续触发这样的移动,会导致账号被禁用。

devHang
V2EX  ›  二手交易

换 M1 慢出个 2016 款 mbp 15 16G+512G

 •  1
   
 •   devHang · 2022-03-15 16:27:48 +08:00 · 1214 次点击
  这是一个创建于 806 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  2020 年 9 月份天才吧免费换的屏幕,键盘,电池(基本除了后盖和主板芯片其它的都是新的)现在电池循环 157

  成色完美,屏幕完美,6000 慢出

  图片不好上,复制一下当时换新的记录 维修估价

  项目编号 说明 价格 应付金额 顾客 KBB

  1. 661-08030 Display Assembly, Space Gray RMB 4,235 RMB 0 N
  2. S1490LL/A Hardware Repair Labor RMB 299 RMB 0 增值税 RMB 0 共计 RMB 4,534 RMB 0

  维修估价

  项目编号 说明 价格 应付金额 顾客 KBB

  1. 661-07954 Top Case with Battery, ANSI, Space Gray RMB 0 RMB 0 N
  2. S1490LL/A Hardware Repair Labor RMB 299 RMB 0
  3. S6800LL/A FLAT RATE, RETAIL, TOP CASE MBP 15 RMB 2,553 RMB 0 增值税 RMB 0 共计 RMB 2,852 RMB 0
  第 1 条附言  ·  2022-05-11 10:01:09 +08:00
  wx:Xy1fLV8tXy1fLV8tXy1fLV8tX18=
  第 2 条附言  ·  2022-05-27 13:30:16 +08:00
  已出
  6 条回复    2022-05-20 17:51:09 +08:00
  wenchaotalk
      1
  wenchaotalk  
     2022-03-15 17:02:53 +08:00
  给个联系方式
  zinwalin
      2
  zinwalin  
     2022-03-16 09:05:11 +08:00
  价格看着不错。
  devHang
      3
  devHang  
  OP
     2022-05-11 09:53:05 +08:00
  抱歉最近有些忙,现继续慢出
  devHang
      4
  devHang  
  OP
     2022-05-11 09:54:43 +08:00
  wx: Xy1fLV8tXy1fLV8tXy1fLV8tX18=
  devHang
      5
  devHang  
  OP
     2022-05-11 09:55:05 +08:00
  请备注 V2 谢谢
  devHang
      6
  devHang  
  OP
     2022-05-20 17:51:09 +08:00
  @wenchaotalk wx: Xy1fLV8tXy1fLV8tXy1fLV8tX18=
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2916 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 12:26 · PVG 20:26 · LAX 05:26 · JFK 08:26
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.