V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
0xDatou
V2EX  ›  二手交易

m1 macbook pro 13 寸, 16+256 询价

 •  
 •   0xDatou · 144 天前 · 894 次点击
  这是一个创建于 144 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  电池循环 148 ,健康度 88%

  11 条回复    2022-09-18 09:55:19 +08:00
  0xDatou
      1
  0xDatou  
  OP
     144 天前
  成色保守 9 新
  HenryJ
      2
  HenryJ  
     143 天前
  有意,兄弟心里价位多少
  jaywhen
      3
  jaywhen  
     143 天前 via iPhone
  某鱼上 16+512 在 7999-8500 这个样子
  shm7
      4
  shm7  
     143 天前
  这电池好...
  0xDatou
      5
  0xDatou  
  OP
     143 天前 via iPhone
  @HenryJ 7000 吧
  HenryJ
      6
  HenryJ  
     143 天前 via Android
  @0xDatou 谢谢!预算不够😅
  yanng
      7
  yanng  
     143 天前 via iPhone
  @0xDatou 有意,加下 v:bmVyZHlhbmc=
  yanng
      8
  yanng  
     143 天前 via iPhone
  这个电池健康度为啥这么低
  0xDatou
      9
  0xDatou  
  OP
     143 天前
  @yanng M1 续航过于给力,长时间移动办公或者公司整天开会也不插电源,有时候固定办公也容易忘记插电...
  0xDatou
      10
  0xDatou  
  OP
     143 天前
  @yanng 已通过
  beyondgamp
      11
  beyondgamp  
     142 天前 via Android
  这配置合适
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   1618 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 42ms · UTC 23:56 · PVG 07:56 · LAX 15:56 · JFK 18:56
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.